Kuvia - Bilder

20092012071_c_crop.jpg

Ennen kunnostusta

Före renovering

img_2675_c_crop.jpg

Kunnostuksen jälkeen

Efter renovering


dsc_6881_capnx_crop_pieni300.jpgTämän puitteen alaosaan jouduttiin tekemään puukorjauksia ja puuttuva välipuite korvattiin uudella.

Trälagningar har gjorts i nedre delen av denna fönsterbåge och spröjsen som fattades har ersatts med en nytillverkad.


dsc_6205_pieni.jpgIkkunapuitteet ja karmit ennen kunnostusta.

Fönsterbågarna och karmarna före renovering.

dsc_6240_pieni.jpgSama ikkuna-aukko kunnostettuna

Samma fönsteröppning renoverad.


img_2476_capnx_pieni2.jpg

Rintamamiestalon ulkoikkunat ennen kunnostusta

Ytterfönstren på ett frontmannahus före renovering

dsc_6024_capnx_pieni.jpg

Rintamamiestalon ulkoikkunat kunnostuksen jälkeen

Frontmannahusets fönster efter renovering


img_2623_capnx_pieni_rajattu.jpgJoskus ulkoikkunapuitteet on maalattu ulkopuolelta eri värillä

Ibland är ytterfönsterbågarnas utsida målade med en annan färg


Kaikki ikkunat eivät ole img_2527_capnx_pienin.jpgvalkoisia

Alla fönster är inte vita


Lasitettu ikkunapoka ennen dsc_5510_capnx_a_pieni.jpgmaalausta

(Kohde sijaitsee Tuusulassa)

En glasad fönsterbåge före målning

(Objektet finns i Tusby)


snappertuna_1.jpgVanhan torpan ulkoikkunat kunnostettuna.

Ytterfönstren på ett gammalt torp har renoverats.


img_1700_rajattu.jpgToinen ulkoikkuna onkunnostettu ja toinen alkuperäiskunnossa.

Det ena ytterfönstret är renoverat och det andra är i orginalskick.


dsc_4594_a_pieni.jpgMalli-ikkuna joka on osittain alkuperäisessä kunnossa ja osittain täysin kunnostettu.

Ett modellfönster som delvis är i orginalskick och delvis är fullständigt renoverat.


ovet_pieni.jpg

Lakatut puuovet ennen käsittelyä

Lackade dörrar före behandling

Ovet hiottiin ja maalattiinovet_2_pieni_rajattu.jpg

Dörrarna slipades och målades


pikkala.jpgVanhan kartanon ikkuna-aukko jossa ulkoikkunat ja karmit kunnostettu, koristeellinen puoliympyrän muotoinen yläikkuna on uusittu aikaisemmin.

(Kohde sijaitsee Siuntiossa)

En fönsteröppning på en gammal herrgård där ytterfönstren och karmarna har renoverats, det halvcirkelfomade överfönstret har förnyats tidigare.

(Objektet finns i Sjundeå)


dsc_4507_capnx_pienin.jpgVanhan huvilan ikkunat ja karmit kunnostettu.

(Kohde sijaitsee Kirkkonummella)

Fönstren och karmarna på en gamla villa har renoverats.

(Objektet finns i Kyrkslätt)


dsc_4284_pieni.jpg Vanhat helat säilytetään ja kunnostetaan aina kun se on mahdollista.

De gamla beslagen bevaras och renoveras alltid då det är möjligt.


ovenkorjaus.jpgTarvittaessa tehdään ikkunoihin ja oviin puukorjauksia.

Vid behov görs trälagningar på fönster och dörrar.


dsc_2942_capnx_pt_a_pieni_rajattu.jpgVanhojen ikkunoiden puhalletut lasit pyritään aina säilyttämään. (Kuvassa kunnostamaton ikkuna)

Man strävar alltid till att bevara det blåsta glaset i gamla fönster. (På bilden ses ett orenoverat fönster)


img_2166_b_pienin.jpgIkkunapokia työn alla verstaalla

(Kohde sijatsee Hangossa)

Fönsterbågar under arbete på verkstaden.

(Objektet finns i Hangö)


Ikkunakarmin asennus.dsc_4556_capnx_pienin.jpg

(Kohde sijaitsee Nauvossa)

Montering av fönsterkarm.

(Objektet finns i Nagu)


tre_skeden_pieni.jpgVanhan kuistinikkunan kunnostus.(Kohde sijaitsee Sipoossa)

Renovering av ett gammalt verandafönster.(Objektet finns i Sibbo)


img_2187_rajattu_pieni.jpgEnnen kunnostusta

Före renovering

img_2304_capnx_rajattu_pieni.jpg

Ulkoikkunat ja vuorilaudat kunnostettiin

Ytterfönster och foderbräden renoverades


img_solbacken_pienin.jpg

Moniruutuinen ikkuna työn alla

Ett fönster med många rutor under arbete


2013-12-20-200_a_pienin.jpg

Asiakkaan säästämistä vanhoista ikkunapuitteista tehtiin peilit kesäasuntoon

Speglar tillverkade av kundens gamla fönsterbågar