pienempi_suomen_lippu.jpg

Det lönar sig att renovera gamla fönster

dsc_7152_capnx_crop_300.jpgGamla byggnader är en del av vårt kulturarv och de ursprungliga fönstren är en viktig del av byggnadernas fasad.

Genom renovering kan de gamla fönstren återställas till orginalskick, samtidigt bibehålls byggnadens utseende och känsla.

Jag utför renovering, restaurering och reparation av träfönster med beprövade metoder och traditionella linoljebaserade material.

Jag är verksam i huvudstadsregionen och tar emot arbetsuppdrag i södra Finland. Huvudsakligen renoverar jag fönster som är tillverkade på 1950-talet eller tidigare, oftast går fönster från t.ex. 1800-talet ännu bra att renovera då de oftast är tillverkade av gott virke.

Jag renoverar i första hand fönster i egnahemshus, sommarstugor, kolonistugor och andra mindre byggnader, det är dock också möjligt att renovera även andra objekt.

Ofta kräver byggnadens alla fönster renovering men arbetet görs alltid i den omfattning kunden önskar och enligt en gemensamt överenskommen tidtabell, vid behov renoverar och reparerar  jag även enstaka fönster.

John Petterssonfnsterhantverkarnas_logo.jpg

Fönsterhantverkare

Medlem i Fönsterhantverkarna rf