pienempi_suomen_lippu.jpgFönsterterminologi

Fönsterbågen/Bågen är den del av fönstret där glasrutora är fästa och som rör sig med hjälp av gångjärn. 

Karmen är den del av fönsterkonstruktionen som är fast monterad i byggnadens stomme och där gångjärnen är fästa.

Spröjsen är den del av bågen som i ett fönster med flere rutor finns mellan rutorna.