Återanvändning av fönsterglas

De ursprungliga fönsterglasen monteras alltid tillbaka i fönsterbågen om de är hela. Om glasrutor måste bytas ut sparas de gamla glasen för återanvändning, mindre bitar och skärrester går till återvinning.

Fönsterglas får inte läggas i allmänna återvinningskärl för glas utan måste levereras till ett företag som sysslar med återvinning av fönsterglas, om detta inte är möjligt kan glaset sättas i kärlet för blandavfall.

Fönsterhantverkare tar ofta emot gamla fönsterglas och fönsterbågar för återanvändning.