Tätning av fönster

Om det drar genom fönstren eller om ljud från gatan hörs in i byggnaden är orsaken i allmänhet den att fönstertätningarna fattas eller är i dåligt skick, och inte det att fönstren är gamla.

Det lönar sig alltid att täta fönstren även om man är tvungen att skjuta upp renoveringen av fönstren till en senare tidpunkt. Rätt tätade fönster avlägsnar drag och ger inbesparingar i energiräkningen, också utomhusljuden dämpas effektivt.

Man kan tätä fönstren själv eller låta en yrkesperson, t.ex. en fönsterhantverkare, utföra arbetet. Det är viktigt att först mäta springan som skall tätas  så att man kan välja rätt tjocklek på tätningen och på så sätt säkra att fönstret säkert blir tätt.

Innerfönstren kan tätas året runt  men för att säkra att tätningslisten fäster ordentligt skall tätandet av  ytterfönstren helst inte utföras om temperaturen ligger under +5 grader.