pienempi_suomen_lippu.jpgMetoder och material

Det är en vanlig syn att gamla fönsterbågar är övermålade med med flere lager av olika färger utan att den gamla färgen avlägsnats.  De många täta färglagren kan resultera i rötskador då den fukt som möjligen kommit in i fönsterbågens virke inte kan avdunsta.

dsc_6972_capnx_liten.jpgVid glasning och målning används gamla beprövade metoder och material, såsom linoljekitt och linoljefärg, som gör att virket under färgen hålls i gott skick.

Vid lösgöring av glasrutorna utnyttjas modern teknik vilket gör att glasen hålls hela och kan återmonteras i fönsterbågen.

Metoder och material:

  • Kittet avlägsnas och glasen tas ut från fönsterbågen med hjälp av en kittlampa, kittlampans infraröda strålning mjukar upp kittet så att de gamla glasrutorna hålls hela när de lösgöres och kan sedan återmonteras i fönsterbågen.
  • All gammal färg avlägsnas med hjälp av varmluftspistol och skrapa så att man får fram en ren träyta.
  • Vid behov görs trälagningar med  tätvuxet virke av god kvalitet.
  • Beslagen (hörnjärn, stängningsbeslag m.m.) rengöres och målas med linojefärg, beslag som utsätts för väder och vind rostskyddas före slutlig målning. Beslag som fattas eller är skadade ersätts med nya som är tillverkade enligt gammal modell.
  • Då bågarna målas och glasas används traditionella linoljefärger och linoljekitt som ger en hållbar yta som andas och är lätt att underhålla.
  • Då fönsterbågarna lösgöres kontrolleras att de går att öppna och stänga som det är tänkt,  bågarna hyvlas vid behov på verkstaden, vid återmontering av bågarna görs ännu en sista kontroll och inpassning samt möjliga justeringar av gångjärnen.